Zásady ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú druh informácií, ktoré spoločnosť Merz môže zhromažďovať počas návštevy našej webovej stránky a objasňuje, ako Merz používa takéto informácie. Niektoré informácie, ktoré uchovávame na našom webovom serveri, sú informácie, ktoré ste dobrovoľne poskytli prostredníctvom formulárov a niektoré sú zhromažďované automaticky. Pokiaľ nesúhlasíte s odovzdaním osobných údajov, spoločnosť Merz nebude zhromažďovať žiadne informácie, z ktorých môžu byť identifikovaní jednotliví návštevníci, ani spoločnosť Merz nebude využívať akúkoľvek technológiu, ktorá je zameraná na identifikáciu návštevníka.

 

Informácie automaticky zhromaždené a uložené

Rovnako ako mnohé iné spoločnosti, aj Merz meria výkonnosť svojich stránok, za účelom ich zlepšenia a prispôsobenia v prospech našich návštevníkov. Počas vašej návštevy spoločnosť Merz automaticky zhromažďuje a dočasne ukladá nasledujúce informácie o vašom počítači a vašej návšteve:

 

  • Doména a hostiteľ, z ktorých pristupujete na Internet
  • Internetová adresa webových stránok, z ktorých ste priamo odkazovali na lokalitu Merz
  • Dátum a čas, kedy ste naše stránky navštívili a koľko času ste na stránke strávili
  • Adresa vášho internetového protokolu (IP) a
  • Operačný systém a softvér prehliadača vášho počítača

Spoločnosť Merz môže zveriť tretím osobám uvedené meranie výkonnosti. V žiadnom prípade nezískame informácie o individuálnej totožnosti žiadneho návštevníka. Takéto tretie strany budú musieť dodržiavať naše štandardy ochrany osobných údajov, poskytnúť nám iba súhrnné informácie, používať zhromaždené informácie len na účely, na ktoré boli uchovávané Merzom, a neskôr všetky informácie zničiť.

Niektoré webové stránky spoločnosti Merz môžu v počítači návštevníka ukladať určité informácie nazývané "cookies". Všeobecne platí, že súbor cookie priradí návštevníkovi jedinečné číslo, ktoré nemá žiadny význam mimo miesta priradenia. Súbory cookie nám prezrádzajú, ako a kedy sú naše webové stránky navštevované a koľkými ľuďmi. Táto technológia zhromažďuje meno používateľa a zdvojenú kópiu vášho hesla. Účelom tejto technológie a informácií, ktoré poskytuje, je opäť pomôcť nám vylepšiť naše webové stránky. Väčšina webových prehliadačov umožňuje používateľovi odmietnuť alebo akceptovať funkciu súborov cookie. Upozorňujeme však, že súbory cookie môžu byť potrebné, aby vám poskytli určité funkcie (napríklad prispôsobené poskytovanie informácií), ktoré sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Merz. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránke www.cookiecentral.com/faq.

Osobné informácie, ktoré ste poskytli

Počas vašej návštevy spoločnosť Merz môže požiadať o poskytnutie nasledujúcich osobných informácií:

 

  • pozdravenie
  • Krstné meno
  • Priezvisko
  • Emailová adresa

Iba vtedy, keď to konkrétne vyžaduje webová stránka, informácie o návštevníkoch, ktoré zhromažďujeme, budú použité na odpovede na otázky návštevníkov, na doplnenie programov -mailových správ a na informovanie návštevníkov o novom obsahu alebo službách našich webových stránok.

 

Spoločnosť Merz použije osobné údaje iba na účel, ktorý vám bol uvedený, ak ste ich poskytli. Spoločnosť Merz nezverejní, nepredá, neprenajíma ani nezmení takéto osobné údaje inej organizácii alebo subjektu, pokiaľ nie je používateľ najprv upovedomený a výslovne s tým súhlasí, alebo ak to zákon vyžaduje. Spoločnosť Merz si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto politiku. Politika ochrany osobných údajov nevytvára žiadne zmluvné alebo iné zákonné právo v akejkoľvek strane alebo v jej mene.

 

Google Analytics

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú lokalitu. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu poskytovateľom webových stránok. Spoločnosť Google nepriradí vašu IP adresu k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a IP adresu) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. nájdete pod http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Zmluvné podmienky služby Google a ochrana osobných údajov). Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "gat._anonymizeIp ()", aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP maskovanie). 

 

Remarketing Google - ochrana údajov

Okrem používania služby Google Analytics používa tento web aj remarketing Google. Je to služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. ("" Google ""). Podobne ako v prípade služby Google Analytics spoločnosť Google používa na poskytovanie tejto služby súbory cookie (viac informácií nájdete v časti Google Analytics). Informácie, ktoré tento súbor cookie zhromažďuje o vašej návšteve na našej webovej lokalite (vrátane vašej IP adresy), sú odosielané na server Google v USA a sú tam uložené. Spoločnosť Google skráti adresu IP takým spôsobom, že už nie je jednoznačne identifikovateľná. Spoločnosť Google dodržiava ustanovenia o ochrane údajov v USA dohode o bezpečnom prístave a je registrovaná v programe "Safe Harbor" pre obchodné ministerstvo USA. Spoločnosť Google využíva tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používate webovú stránku na prípravu správ týkajúcich sa aktivít na webových stránkach, ako aj na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. V prípade, že to vyžaduje zákon alebo je potrebné na účely spracovania údajov v mene spoločnosti Google, spoločnosť Google tieto informácie odovzdá tretím stranám. Na internete sa na webových stránkach zobrazujú reklamy od vydavateľov tretích strán (vrátane spoločnosti Google). Ak používate súbory cookie uložené vo vašom počítači z predchádzajúcej návštevy na našich webových stránkach, tieto vydavateľstvá tretích strán (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú reklamy na  navštívených webových stránkach. Odstránenie budúceho zhromažďovania a ukladania týchto údajov môžete kedykoľvek zrušiť tak, ako je to popísané. Informácie o tom, ako sa na stránke deaktivovať reklamy Google, môžete odhlásiť zo súborov cookie Google. Prípadne môžete zastaviť používanie súborov cookie od vlastníkov tretích strán navštívením stránky odhlásenia o sieti. Mali by ste však mať na pamäti, že ak to urobíte, možno nebudete môcť plne využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s tým, že spoločnosť Google použije údaje o vás spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.