Ako to funguje

Ultherapy® prenáša ultrazvukovú energiu do vrstiev hlboko pod kožou pri optimálnej teplote, čo má za následok regeneráciu kolagénu. Ošetrenie prebieha prirodzeným procesom, neokolagenézou, teda tvorbou nového kolagénu, ktorý pôsobí proti pôsobeniu času a gravitácie na vašu pokožku. Ultherapia sa opiera o vlastný kolagénový proces vášho tela na dosiahnutie prirodzených, viditeľných výsledkov.


SC040_Cross_Section_DepthOšetrenie v špecifických hĺbkach

Ošetrenie Ultherapy prináša ultrazvukovú energiu zameranú v presných hĺbkach a teplotách na iniciovanie neokolagenézy, ale bez narušenia povrchu kože. Tým sa spúšťa  proces neokolagenézy, nahradenia starého, starnúceho kolagénu novým kolagénom.

Optimálna teplota pre neokolagenézu

Neokolagenéza  sa aktivizuje, keď sa tkanivá zahrejú na prahovú teplotu, najskôr denaturujú slabý kolagén a potom stimulujú rast nového kolagénu. Ultherapia dodáva ultrazvukovú energiu pri presne určených teplotách, aby mohla spustiť proces neokolagenézy.

4_Key_Factors-Temperature

Chirurgická presnosť v neinvazívnom zákroku

Na rozdiel od iných prístrojov na báze ultrazvukovej energie neinvazívna Ultherapia nenaruší povrch pokožky, aby poskytla presné množstvo ultrazvukovej energie pri správnej teplote v hĺbke pokožky. Energia je presne umiestnená tak, aby podporovala hojenie. Kolagén, ktorý vzniká po ošetrení Ultherapiou, je úplne vlastný; v pokožke nezostávajú žiadne cudzie látky. Výsledkom je prirodzený lifting pričom nie je potrebný čas na zotavenie!

4_Key_Factors-Imaging

Nájdi lekára v tvojom okolí

Nájdi lekára, ktorý pracuje s pravou Ultherapy® za pomoci vyhľadávača lekára.